Egzamin na Prawo Jazdy kategorii B – z jakich elementów się składa?

Państwowy egzamin na Prawo Jazdy kategorii B składa się z dwóch części – egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Z poniższego artykułu dowiesz się z jakich elementów składa się każdy z etapów egzaminu.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Po zakończeniu Kursu Prawa Jazdy

Po ukończeniu Kursu Prawa Jazdy kategorii B w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdaniu egzaminów wewnętrznych z teorii i praktyki, OSK przesyła drogą elektroniczną, do Wydziału Komunikacji lub miejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w którym to kursant zamierza przystąpić do egzaminu na Prawo Jazdy, zaktualizowany profil kandydata lub kandydatki na kierowcę.

Jak zapisać się na egzamin na Prawo Jazdy?

Aby przystąpić do państwowego egzaminu praktycznego, należy wpierw zdać egzamin teoretyczny. Obecnie, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, preferowane jest zapisywanie się na egzamin przez Internet lub telefon. Należy podać swoje dane (imię i nazwisko, PESEL, nr Profilu Kandydata na Kierowcę – PKK) oraz wybrać dogodny termin. W dniu egzaminu na Prawo Jazdy zalecane jest przychodzenie 10-15 minut (nie wcześniej!) przed egzaminem, bez osób towarzyszących oraz obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos, a także wypełnienie oświadczenia odnośnie stanu zdrowia. Sale, w których odbywają się egzaminy są na bieżąco dezynfekowane.

Egzamin teoretyczny na Prawo Jazdy kat. B

Egzamin teoretyczny na kategorię B przeprowadzany jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania mogą zawierać dodatkowe ilustracje, bądź krótkie filmy/animacje obrazujące sytuację drogową. Pytania dzielą się na 2 części – podstawową oraz specjalistyczną i mogą być różnie punktowane ze względu na skalę trudności (1, 2 lub 3 punkty).

Część podstawowa egzaminu teoretycznego składa się z 20 pytań, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Na zapoznanie się z pytaniem i odpowiedź, zdający ma 35 sekund. Część specjalistyczna składa się z 12 pytań, z których każde posiada 3 warianty odpowiedzi (A, B lub C). Na zapoznanie się oraz odpowiedź na pytanie specjalistyczne, zdający ma 50 sekund. Egzamin teoretyczny na Prawo Jazdy kat. B trwa maksymalnie 25 minut. Maksymalna liczba punktów jaką można zdobyć wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny na Prawo Jazdy należy uzyskać minimum 68 punktów.

 • Koszt jednego podejścia do egzaminu teoretycznego: 30 zł

Egzamin praktyczny na Prawo Jazdy

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, można zapisać się oraz przystąpić do egzaminu praktycznego. Zasady bezpieczeństwa są te same, jak w przypadku egzaminu teoretycznego. Egzamin praktyczny na Prawo Jazdy rozpoczyna się na placu manewrowym, gdzie na zdających czekają 3 kategorie zadań:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy (uprzednio wylosowanych np.: sprawdzenie poziomu płynów, sprawdzenie działania świateł zewnętrznych pojazdu).
 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, czyli tzw. jazda po łuku.
 3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (często z wykorzystaniem hamulca awaryjnego).

Jeżeli zdający wykona poprawnie wszystkie zadania na placu manewrowym, egzaminator wydaje polecenie wyjazdu na drogę publiczną w celu sprawdzenia umiejętności zdającego w ruchu drogowym. Przykładowe manewry wykonywane przez zdającego w ruchu drogowym:

 1. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 2. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
 3. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
 4. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 5. Wykonanie jednego z manewrów parkowania .
 6. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
 7. Wykonanie manewru wyprzedzania.
 8. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
 • Koszt jednego podejścia do egzaminu praktycznego: 140 zł

Po zdanym egzaminie na Prawo Jazdy

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu praktycznego na Prawo Jazdy należy wnieść opłatę za wydanie dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu to okres do 30 dni.

 • Koszt wydania dokumentu prawa jazdy: 100,50 zł.

Masz pytania? Zadzwoń lub Napisz