Jak wygląda egzamin praktyczny na Prawo Jazdy?

Kiedy mamy zaliczony egzamin teoretyczny na prawo jazdy możemy wsiąść do samochodu i wjechać na plac manewrowy, a następnie na miasto. Egzamin praktyczny jest z reguły o wiele bardziej stresujący niż test z teorii. Jak wygląda i jak się do niego odpowiednio przygotować?

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Egzamin praktyczny na Prawo Jazdy

Egzamin praktyczny na prawo jazdy spędza sen z powiek większości kandydatów na kierowców. O ile z reguły nie mają oni problemów z częścią teoretyczną, to w przypadku egzaminu z jazdy sprawy mocno się komplikują. Często wychodzi na jaw niedostateczne przygotowanie do egzaminu i pojawia się dodatkowy stres, który utrudnia uzyskanie pozytywnego wyniku. Przed „wizytą” w WORD warto sprawdzić, jak dokładnie wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy, ile trwa i na co zwrócić szczególną uwagę.

Ile trwa egzamin praktyczny na Prawo Jazdy?

W zależności od kategorii prawa jazdy egzamin praktyczny trwa minimum od 25 do 45 minut. W przypadku najpopularniejszego prawa jazdy kategorii B egzamin praktyczny potrwa przynajmniej 40 minut.

 • Kategorie A1, A, B+E, T – minimum 25 minut
 • Kategorie B1, B – minimum 40 minut
 • Kategorie C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E – minimum 45 minut

Jakie umiejętności sprawdzane są podczas egzaminu praktycznego na Prawo Jazdy?

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy składa się z kilku elementów. Sprawdzane są:

 1. Umiejętność wykonywania podstawowych manewrów (na placu manewrowym), w tym obowiązkowo:
  • jazda po łuku do przodu i tyłu,
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
 2. Umiejętność jazdy w ruchu drogowym (na drogach publicznych), w tym:
  • znajomość przepisów drogowych,
  • parkowanie prostopadłe, skośne lub równoległe oraz manewr zawracania „na trzy”.

W czasie egzaminu sprawdzany jest sposób wykonywania określonych manewrów, zachowanie kierowcy wobec innych uczestników ruchu drogowego, umiejętność oceny potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń na drodze oraz reagowania na nie, a także płynność, dynamika i kultura jazdy.

Wynik egzaminu na Prawo Jazdy

Wynik pozytywny z części praktycznej egzaminu na prawo jazdy otrzymuje kandydat na kierowcę, który poprawnie wykona większość zadań egzaminacyjnych. Wynik negatywny pojawi się w przypadku, kiedy osoba egzaminowana dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie lub kiedy egzaminator uzna, że egzaminowany nie panuje w dostatecznym stopniu nad pojazdem albo jego dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o wyniku egzaminu. Jeśli wynik jest negatywny, podaje również powody takiej oceny i przekazuje egzaminowanemu wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Co dalej po egzaminie na Prawo Jazdy?

Jeśli kandydat na kierowcę uzyskał podczas egzaminu wynik negatywny, może on ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego. Nastąpi to jednak nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdanego egzaminu.

Jeżeli wynik egzaminu praktycznego okazał się pozytywny, należy, po upływie co najmniej 10 dni od zdanego egzaminu, zgłosić się do starostwa powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w celu odbioru prawa jazdy.

Masz pytania? Zadzwoń lub Napisz

PROMOCJA MIKOŁAJKOWA

W GRUDNIU KURS KATEGORII B

TYLKO 1890 ZŁ