Jak wygląda Kurs na Prawo Jazdy?

Wchodząc w dorosłość każdy chce być wolny i niezależny. Ważnym momentem jest otrzymanie dowodu osobistego, bo to otwiera wiele drzwi, ale to wciąż za mało, jeśli razem z dowodem nie mamy prawdziwego prawa do wolności i samodzielności - tym właśnie jest Prawo Jazdy - synonim wolności XXI wieku.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Jak zacząć Kurs Prawa Jazdy?

Kurs na Prawo Jazdy można zacząć już na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia. Wystarczy zgłosić się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców mając ze sobą Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Można go uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania, składając następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia,
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
  • Aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
  • Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.

Dobra Szkoła Nauki Jazdy pomoże organizacyjnie w załatwieniu formalności – wyda wniosek o PKK i  skieruje do odpowiednich lekarzy na badania.

Jak wybrać Szkołę Nauki Jazdy?

Przy wyborze Szkoły Nauki Jazdy trzeba uzbroić się w cierpliwość, oferta jest bowiem bardzo szeroka. Kryteria wyboru najlepszego Ośrodka Szkolenia Kierowców do odbycia Kursu na Prawo Jazdy są bardzo różne. Ważne jest, aby Szkoła Nauki Jazdy posiadała wykwalifikowaną kadrę instruktorską, odpowiednie zaplecze (samochody, sale szkoleniowe, plac manewrowy) i doświadczenie. Nie bez znaczenia będzie też cena, która często staje się głównym kryterium wyboru, choć w przypadku tego, dla wielu najważniejszego w życiu, kursu warto się zastanowić czy tak powinno być.

Dobrze jest, jeśli dany OSK znajduje się w dogodnej dla kursanta lokalizacji, np. w okolicy szkoły lub miejsca pracy, wówczas bez dodatkowej straty czasu można odbyć całe szkolenie. Dodatkowym ułatwieniem jest, jeśli Szkoła Nauki Jazdy posiada system e-learningowy, który pozwoli odbyć szkolenie teoretyczne zdalnie, przez Internet. Nieliczne ośrodki posiadają również symulator jazdy samochodem, który pozwoli nabrać pewności w prowadzeniu auta i sprawdzić umiejętności uczestnika jeszcze przed rozpoczęciem kursu praktycznego w prawdziwym samochodzie.

Rozpoczynamy od kursu teoretycznego

Kiedy wybierzemy już odpowiedni Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kurs Prawa Jazdy rozpoczynamy od zajęć teoretycznych. Do wyboru mamy dwie możliwości – wykłady stacjonarne prowadzone przez Instruktorów Nauki Jazdy danego OSK, lub odbycie kursu teoretycznego w formie e-learning’u. W obu przypadkach czeka nas 30 godzin lekcyjnych „teorii”.

W ramach części teoretycznej kursu kursanci zdobywają wiedzę na temat obowiązujących przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, uczą się podstaw kierowania pojazdem, zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, poznają obowiązki i prawa kierowcy. „Teoria” obejmuje również naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzoną w formie wykładów, ale także zajęć praktycznych.

Kurs praktyczny, czyli tzw. jazdy

Nauka jazdy może się rozpocząć dopiero po całkowitym zakończeniu zajęć teoretycznych. Część praktyczna Kursu Prawa Jazdy trwa 30 godzin zegarowych. Odbywa się na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym. Jazdy wykonywane są specjalnie przystosowanymi do nauki jazdy samochodami szkoleniowymi, z reguły takimi samymi, w jakich odbywa się później egzamin państwowy.

Instruktorzy Szkoły Jazdy, zgodnie z poziomem zaawansowania i rozwoju umiejętności uczestnika kursu, systematycznie wprowadzają kolejne elementy nauki jazdy. Zajęcia praktyczne z reguły rozpoczynają się na placu manewrowym. Dopiero po kilku godzinach takich zajęć możemy ruszyć „w miasto” i stać się uczestnikiem otwartego ruchu drogowego. Dobrze, jeśli jazdy odbywają się w różnych porach dnia, w tym po zmroku i w różnych warunkach, np. w padających deszczu. To pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu na Prawo Jazdy i do codziennej jazdy, już po jego zaliczeniu.

Jeśli po ukończonym kursie praktycznym wciąż nie czujemy się zbyt pewnie za kierownicą możemy zapisać się na dodatkowe jazdy doszkalające. Taką możliwość oferuje kursantom większość Szkół Nauki Jazdy. Oczywiście, w tym przypadku, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Egzamin wewnętrzny

Po zakończeniu zajęć teoretycznych i odbyciu wszystkich jazd, zanim zapiszemy się na egzamin na Prawo Jazdy, musimy jeszcze zdać egzamin wewnętrzny w Szkole Nauki Jazdy. Odbywa się on na tych samych zasadach co późniejszy egzamin państwowy i polega on na sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności jazdy uczestnika kursu. Egzamin teoretyczny to nic innego jak test komputerowy, dokładnie taki sam, jak na egzaminie państwowym, zaś egzamin praktyczny to jazda, zarówno po placu manewrowym, jak i w otwartym ruchu drogowym.

Zakończenie Kursu Prawa Jazdy

Z pozytywnymi wynikami z obu części egzaminu wewnętrznego, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kursu Prawa Jazdy i może zapisać się na ten właściwy egzamin w Ośrodku Ruchu Drogowego. Wystarczy w siedzibie WORD złożyć odpowiednie, wymagane dokumenty, poza zaświadczeniem także: dowód uiszczenia opłaty za egzamin, orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Na egzamin można również zapisać się online, za pośrednictwem strony www.info-car.pl.

Masz pytania? Zadzwoń lub Napisz