Jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)?

Aby, w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców, zapisać się na Kurs na Prawo Jazdy, należy wcześniej założyć Profil Kandydata na Kierowcę i otrzymać unikalny numer PKK. W niniejszym artykule opisujemy czym jest PKK i jak go uzyskać.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Profil Kandydata na Kierowcę to dokument elektroniczny zawierający wszystkie informacje związane z twoim prawem jazdy. Tylko posiadając indywidualny numer PKK można rozpocząć Kurs Prawa Jazdy, zapisać się na egzamin w WORD czy odbierać, po zdanym egzaminie, blankiet Prawa Jazdy.

PKK zakładany jest bezpłatnie i z reguły od ręki. Choć formalnie, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, urzędnicy mają dwa dni robocze na wygenerowanie numeru PKK, to w praktyce całość formalności trwa nie dłużej niż 15-30 minut.

Odbywa się to w Wydziale Komunikacji w miejscu zameldowania kandydata na kierowcę. Przed wizytą w urzędzie należy przejść badania lekarskie, a w przypadku braku aktualnej fotografii, odwiedzić zakład fotograficzny.

PKK można założyć również w sposób elektroniczny. W tym celu niezbędne jest wpierw założenia konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca https://www.esp.pwpw.pl/. Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego dla użytkownika kreatora. Podpisanie wniosku odbywa się przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego ePuap.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać PKK?

  • odpowiedni, urzędowego wniosek o Prawo Jazdy;
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą / kierowania pojazdem;
  • aktualną, kolorową fotografię (1 szt.), o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, z układem twarzy „na wprost”;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Kursie Prawa Jazdy podpisane przez minimum jednego rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich);
  • dokument tożsamości do wglądu;
  • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy tj. 185 dni (w przypadku cudzoziemców ubiegających się o otrzymanie polskiego Prawa Jazdy).

Orzeczenie lekarskie, po przejściu nieskomplikowanego badania lekarskiego oraz wypełnieniu i własnoręcznym podpisaniu przez przyszłego kierowcę oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, wystawia i sygnuje pieczęcią lekarz specjalista, uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców. Do tego rodzaju lekarza specjalisty, nie potrzebujemy skierowania od lekarza rodzinnego.

Mając Profil Kandydata na Kierowcę możemy wreszcie udać się do Szkoły Nauki Jazdy, by zapisać się na kurs.

» Sprawdź jak wygląda Kurs Nauki Jazdy w OSK Automobilklubu Rzeszowskiego

Masz pytania? Zadzwoń lub Napisz